What the VAR 7 maart 2016

Afgelopen maandag in een overvolle zaal de afschaffing van de VAR besproken.
Ook het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting en de beroepskosten waren onderwerpen die tot veel reacties uit de zaal leiden. We kijken terug op een geslaagde avond.

Email in plaats van modelovereenkomst
Bij optredens van korte duur (niet remplaceren) volstaat het sturen van een email. Zie de brief van de staatssecretaris hieronder.

Een modelovereenkomst is dan niet nodig, als je in de email aangeeft: A dat de artiestenregeling niet van toepassing is, en B: dat je een factuur stuurt met btw.
Omdat niet gewisseld mag worden tussen factureren en artiestenregeling, wordt je geacht alle optredens van korte duur te factureren met btw.
Mocht er enige twijfel zijn bij de artiest of opdrachtgever, dan kan alsnog een modelovereenkomst afgesloten worden.
Stuur je geen email, of sluit je geen modelovereenkomst af, dan krijg je loon uitbetaald (artiestenverloningen.nl).

Brief van 18 januari 2016 van Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes
Voor veel artiesten is er overduidelijk geen sprake van een dienstbetrekking.
Op artiesten die geen ‘gewone’ dienstbetrekking hebben, is op dit moment de artiestenregeling van toepassing, tenzij de artiest gebruikmaakt van een VAR-wuo of VAR-dga. Het komt vaak voor dat deze VAR wordt bijgesloten bij de mail waarmee ook de factuur wordt gestuurd. Na afschaffing van de VAR kan een artiest nog eenvoudiger dan nu ervoor zorgen dat de artiestenregeling niet van toepassing is. In plaats van het opsturen van een VAR kan de artiest schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) met zijn opdrachtgever afspreken dat de artiestenregeling niet wordt toegepast. Deze afspraak kan ook na afloop van het optreden tegelijk met het sturen van de factuur worden gemaakt. Zodra de optredens wat meer tijd in beslag gaan nemen, kan de onzekerheid bij de opdrachtgever toenemen, en komt de modelovereenkomst weer in beeld.

De meest relevante en goedgekeurde modelovereenkomsten:
artiest;
artiestengezelschap;
cultuureducatie;
algemeen, geen werkgeversgezag.

Loon in de winst noteren.
Als je er voor kiest om loon uitbetaald te krijgen, via bijvoorbeeld artiestenverloningen.nl,
dan kunt je dat later in de aangifte inkomstenbelasting toch onder de winst zetten.
Je doet dan eigenlijk hetzelfde als artiesten die factureren, alleen stuur je geen facturen en vraag je geen btw.

Foto’s
De foto’s staan op www.facebook.com/Ben-Schoenmaker-specialist-podiumkunsten-126875427705277/

14 maart 2016 is er weer een What the VAR.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk,  het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

                                                                                 Een druk bezochte avond, met veel vragen over het verdwijnen van de VAR en de onzekerheden daardoor.

                                                                                         50% korting op de aangifte inkomstenbelasting

Dit bericht is geplaatst in Nieuwtjes. Bookmark de permalink.