interdepartementaal beleidsonderzoek naar zzp-er

Er is door de overheid vanaf  mei 2014 onderzoek gedaan naar de verschillen tussen werknemers en de 800.000 zzp-ers in Nederland. Afgelopen 2 oktober heeft het kabinet hierop gereageerd. Artiesten zijn vaak zzp-er, vandaar ook onze reactie.

Tijdens het lezen van het rapport bekroop ons het gevoel dat de ambtenaren en organisaties die dit onderzoek uitvoerden, de ondernemersaftrek (vaak meer dan
€ 10.000) bij meer dan 1.225 uur besteden aan je onderneming,  een te groot voordeel vinden voor zzp-ers. De beleidsvoorstellen in dit rapport leiden tot afschaffing van de ondernemersaftrek, of hij wordt omgezet wordt in een heffingskorting.
Als tegenprestatie willen ze dat zzp-ers, al dan niet vrijwillig, een betere bescherming krijgen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Opvallend, want een soortelijke regeling: de WAZ voor ondernemers is in 2004 afgeschaft met als argument dat ondernemers dat zelf heel goed kunnen regelen.

Bij de drie voorgestelde beleidsvarianten geven de onderzoekers zelf aan dat er geen positieve effecten op de economie of werkgelegenheid zijn te verwachten.
Kortom: schuiven en afschaffen van aftrekposten zonder enige visie,  waarbij vooral de zzp-er het moet ontgelden. De zzp-er / onze klanten gebruiken het voordeel van de ondernemersaftrek nu al vaak om een periode van geen werk, of ziekte te overbruggen.

Je vrijwillig verzekeren voor als je langdurig arbeidsongeschikt bent is altijd aan te raden, maar blijft een eigen keuze. Wellicht dat er wel wat gedaan kan worden aan de torenhoge premies die hiermee gemoeid zijn. Maar daarvoor was dit langdurige onderzoek, door zoveel personen, niet nodig geweest.

eindrapport-ibo-zelfstandigen-zonder-personeel
tk-asea-263520-aanbieding-kabinetsreactie-ibo-zzp

Dit bericht is geplaatst in Nieuwtjes. Bookmark de permalink.