Inkomstenbelasting

Ondernemerschap voordelig
Artikel 3.4, 3.5, 3.6, 3.76 wet inkomstenbelasting.

Inkomsten van artiesten (officieel vrij beroepsbeoefenaren)  kunnen als  winst opgenomen worden, waardoor naast de aftrekbare kosten, ook recht bestaat op de ondernemersaftrek.
De aftrek bedraagt € 7.280 plus € 2.123 startersaftrek.
Daarbij komt de MKB vrijstelling 14% van de winst.

Als artiest kun je op meerder manieren ondernemer zijn:
A sturen van facturen
B looninkomsten als artiest (Raakvlak / artiestenverloningen.nl / younameit.nl)
C looninkomsten naast factureren, winst absorbeert dit loon

De belangrijkste vereisten voor ondernemerschap in de inkomstenbelasting zijn:
1 Duurzaam winststreven (regelmatig opbrengsten willen behalen)
2 Debiteurenrisico (niet, of later betaald worden)
3 Meerdere klanten (3 of meer, meerdere dienstbetrekkingen kan ook!)
4 zelfstandigheid (geen doorlopend toezicht en kans op ontslag)
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geen eis, wel een formaliteit die er bij hoort.

Voordelen ondernemer
1 Bij 1225 bestede uren per jaar (24 per week) is de ondernemersaftrek € 7.280
2 De startersaftrek verhoogt de ondernemersaftrek met € 2.123 gedurende 3 jaar.
3 De mkb (midden-klein-bedrijf) vrijstelling is 14% van de winst  na ondernemingsaftrek.
4 De investeringsaftrek (bijvoorbeeld laptop) 28% bij aankopen vanaf € 2.401
5 Daarnaast kunnen ondernemers natuurlijk hun beroepskosten opvoeren.

Welke uren tellen mee voor de ondernemersaftrek
De ondernemersaftrek geniet je als per jaar 1.225 uur besteed wordt aan ondernemen
alle werkzaamheden tellen mee, ook onbetaalde!  Een goede agenda is dus belangrijk!

3.76 / 3.6 wet inkomstenbelasting 2001

Voorbeeld artiest / ondernemer
€ 25.000      loon artiest minus € 8.000 loonbelasting = € 17.000 netto
€ 4.000        kosten
€ 21.000      saldo
€ 11.000       gemiddelde bedrag ondernemersaftrek  1.225 uur
€ 10.000      belastbaar inkomen
€ 3.500        heffingskorting =  gelijk aan belastingbedrag
€ 8.000        belastingteruggave bij verloning

Werkloosheid en zelfstandigheid .
Als een van de dienstbetrekkingen uit de onderneming wegvalt,  kan een werkloosheidsuitkering (WW) aangevraagd worden, als in de laatste 39 weken minstens 26  weken gewerkt is als artiest in loondienst.
De inkomsten cq uren van de overige (reeds aanwezige) werkzaamheden worden niet verrekend met deze uitkering.  De zogenaamde vrij te laten uren.
Bij nieuwe werkzaamheden, die in plaats komen van weggevallen dienstbetrekking, worden de uren verrekend met de uitkering.  Officieel worden ook onbetaalde uren verrekend met de uitkering!

Als voor de werkloosheid geen onderneming aanwezig was mag er vanuit een WW gestart worden met een onderneming. Gedurende de startperiode  van 26 weken wordt de uitkering met 29% verlaagd.  Er hoeven geen uren bijgehouden te worden. Toch moet iedere maand het formulier:  inkomensopgave ingediend worden. En er moet een ondernemingstraining gevolgd worden.  Na deze startperiode kan de uitkering beëindigd worden, of worden de uren besteed aan het bedrijf gekort.

Bij geen startperiode wordt het aantal directe en indirecte uren opgegeven worden bij de bij het UWV. Die uren moeten corresponderen met de uren van de ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting.

 

AAN DE INHOUD KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN. VOORTS IS IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEN SCHOENMAKER UITGESLOTEN