Omzetbelasting

Om optredens te factureren (9% btw) kun je onderstaande tekst sturen:

Met het optreden ontstaat geen dienstbetrekking omdat een gezagsverhouding ontbreekt. Ook is er volledige artistieke vrijheid. Tevens kies ik er voor om niet de  artiestenregeling van art. 5 a wet LB en art. 4 Besluit 24-12-1986 sociale verzekeringen toe te passen. Er hoeft geen loonbelasting en/op premies werknemersverzekeringen ingehouden te worden, conform art. 3bis Uitvoeringsbesluit Loonbelasting en art. 4 lid 2 besluit van 24-12-1986. De gage mag bruto, middels een uitkoopsom, uitbetaald worden. Zie beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-01 van  7 oktober 2015

Hieronder een schema van diverse activiteiten en het btw-tarief wat daarbij hoort.
Artikel 6, 11, 25, 34 wet omzetbelasting. Dirigenten worden nu ook als artiest erkend, en vallen dus sinds juli 2012 onder de 9% btw.

prestatie   voor omzetbelasting (BTW) BTW tarief
optreden met   gageverklaring geen btw
componeren   arrangeren geen btw
auteursrechten   (buma stemra) geen btw
muziek   lesgeven  aan kinderen tot 21 jaar geen btw
lesgeven aan   beroepsopleiding geen btw
optreden in   buitenland 0%
verkoop kunst 9%
optreden als   artiest met VAR (winst) 9%
optreden   prive sfeer (bruiloften) 9%
repetitie   (ivm concert) 9%
foto’s   artistiek 9%
entree   concert 9%
dirigeren 9%
foto’s   commercieel 21%
muziek   lesgeven 21 jaar en ouder 21%
Cd verkoop 21%
merchandise   (verkoop petjes, etc) 21%
repetitor 21%
royalties 21%

Bij optredens voor ondernemers buiten Nederland,
maar binnen de Europese unie  factureert geen BTW
(btw verlegd aan de buitenlandse opdrachtgever / ondernemers).
buiten de Europese unie factuur je zonder  BTW
(echter soms wel in buitenland btw aangifte doen).
Aan een buitenlandse particulier  reken je geen BTW.
De in het buitenland betaalde btw op kosten, kun je via de Nederlandse fiscus terugvragen.

Nieuwe regel per 2020
De korting (max € 1.346,00) op de te betalen btw gaat verdwijnen.
In plaats hiervan kunt u kiezen voor een vrijstelling (OVOB) voor het doen van btw-aangifte. (OVOB = omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting).

Omzet tot € 20.000,00
Dat kan alleen als u niet meer dan € 20.000,00 (exclusief btw) per jaar aan omzet factureert.  Ook rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen krijgen vanaf 2020 recht op deze vrijstelling.Stuurt u geen facturen, maar geniet u uitsluitend inkomsten in loondienst, dan hoeft u niets te doen.

Welke omzet WEL telt mee voor € 20.000,00 grens?
1 omzet met 21% btw
2 omzet met 9% btw en
3 omzet uit intracommunautaire leveringen
(verkoop van goederen aan ondernemers in de EU)

Welke omzet telt NIET mee voor € 20.000,00 grens?
1 vrijgestelde omzet
(zoals lesgeven tot 21 jaar, componeren,  subsidies die zijn vrijgesteld)
2 omzet uit diensten door artiesten aan het buitenland
(bij EU-landen alleen aan ondernemers met een btw nummer)
3 looninkomsten die in de winst staan.

Gevolgen keuze
Als u kiest voor de vrijstelling (OVOB):
– mag u geen btw meer rekenen op uw facturen
– mag u ook geen btw meer aftrekken van de kosten
– en u hoeft geen btw aangiften meer te doen.

Omzet hoger dan € 20.000,00
Zodra u meer dan € 20.000,00 omzet hebt in een kalenderjaar moet u dat melden aan de belastingdienst en wordt u automatisch weer btw plichtig.
(https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding-ob-beindiging-kleineondernemingsregel-ob2041z2fol.pdf)
Vanaf dat moment moet er weer btw gerekend worden en er moet weer btw aangifte gedaan worden.

Minimaal 3 jaar (Let op bij investeringen)
Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de nieuwe regeling, dan moet u dat minimaal 3 jaar blijven doen.
U kunt er dan niet voor kiezen om in een bepaald jaar er van af te zien omdat u grote uitgaven hebt en een teruggave wilt.
De enige manier om binnen 3 jaar weer btw plichtig te worden is dus wanneer de omzet hoger wordt dan € 20.000,00.

Aanmelden (ook stichtingen en verenigingen)
Als u per 1 januari 2020 gebruik wilt maken van de nieuwe regeling moet het formulier voor 20 november 2019
door de belastingdienst ontvangen zijn.
Na 20 november kan er ook aangemeld worden maar dan verschuift de ingangsdatum
naar het eerstvolgende aangiftetijdvak. Tot die tijd moet er dan btw gerekend en betaald worden.
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding-ob-kleineondernemingsregel-ob2031z2fol.pdf

AAN DE INHOUD KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN. VOORTS IS IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEN SCHOENMAKER UITGESLOTEN