coronavirus

In verband met het coronavirus heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen voor zzp’ers die hun omzet zien dalen. 

A voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 verlagen
De maandelijkse betalingen kunnen verlaagd of stopgezet worden door in te loggen bij de belastingdienst, of wij kunnen dat verzorgen. Neem dan even contact met ons op.

B uitstel van betaling voor alle belastingaanslagen (niet 2020) 
Bijzonder uitstel aanvragen voor ontvangen aanslagen:
inkomstenbelasting / omzetbelasting / loonbelasting / vennootschapsbelasting. 

• 3 maanden uitstel met je digid op:   
   https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-
   vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
• langer dan 3 maanden per brief.
• langer dan 3 maanden uitstel en meer dan € 20.000 dan moeten wij een verklaring
   meesturen.
 

brief aan: 
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

In jouw brief vraag je uitstel van betaling (aanslagnummer vermelden) en waarom je door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen (wegvallen van optredens). Alle invorderingsmaatregelen worden direct stopgezet en boete hoef je niet te betalen. Later kan de belastingdienst bewijs van het wegvallen van je omzet verlangen.  De invorderingsrente wordt verlaagd naar 0.01 %. Bewaar altijd een kopie. 

De BTW aangifte 1e /2e kwartaal 2020 dien je wel in, maar je betaalt die niet. Later ontvang je dan een naheffingsaanslag waarvoor je uitstel kunt vragen.

C uitstel voor indienen aangifte inkomstenbelasting 2019
Wij hebben voor onze klanten uitstel aangevraagd. Hierdoor kan de aangifte na september 2020 ingediend worden, waardoor je nog later in het jaar (of in 2021) de aanslag moet betalen. 
Verwacht je een teruggave, dan gaan we proberen je aangifte zo snel mogelijk in te dienen.
En we kunnen tegelijkertijd een voorlopige teruggave 2019 aanvragen. 

D tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers
TOZO  1 voor 31 mei 2020 aanvragen (inkomen partner telt niet mee)
TOZO 2 tussen 1 juni en 31 augustus aanvragen (inkomen partner telt mee)
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/ondersteuning/sterker-ondernemen

• voor de duur van 3 maanden bij wegvallen inkomen in de maanden
  maart, april, mei, juni, juli, augustus (TOZO 1) of juni, juli augustus (TOZO 1)
  Had je al TOZO 1 in mei, juni, dan is TOZO 2 voor juli, augustus
• bijdrage voor levensonderhoud van maximaal: 
  € 1.500 netto per huishouden, of
  € 1.050 voor een alleenstaande.
• geen partnertoets bij TOZO 1
• geen vermogenstoets.
• geen levensvatbaarheidstoets (maak je genoeg winst).
• de behandeltermijn wordt 4 weken en een voorschot is mogelijk.
• gemeente kan i.p.v. gift ook lening verstrekken max. € 10.157 bij
   liquiditeitsproblemen.
• gemeente controleert achteraf of er niet teveel verdiend is (eventueel terugbetalen).
Bij de inkomsten wordt niet gekeken naar de factuurdatum, maar naar wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Een factuur in maart, april, mei voor werkzaamheden februari  tellen dus niet mee als inkomen.

Eisen zijn:
• gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
• Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
• voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, 
  waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KvK op 17 maart 2020.
• vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en minimaal
   1.225 uur per jaar (gemiddeld 24 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf, of
   zelfstandig beroep (acteur, musicus, danser).
• woonachtig in de gemeente, waar ondersteuning word aangevraagd.
aanvulling tot sociaal minimum indien inkomen
   in maanden maart, april mei
 onder dit sociaal minimum is.
• andere inkomens verlagen de gift en moeten direct gemeld worden.
aanvraag TOZO 1 moet voor 31 mei 2020, TOZO 2 voor 31 augustus
  binnen zijn in  gemeente waar je woont.
  DigiD en wachtwoord nodig, dus vraag dat gelijk aan als je die nog niet hebt.
  Meesturen met aanvraag: – paspoort of identiteitsbewijs van aanvrager en partner
                                                    (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
                                                    KvK-nummer en bewijs van inschrijving van uw bedrijf
                                                 –  laatste afschrift bankrekening waarop gestort moet worden 
                                                 –  belastingaangifte over 2018 (soms ook 2017 & 2016)

Woonkostentoeslag naast TOZO
Als je woonlasten hoog zijn kun je ook woonkostentoeslag aanvragen.
• woonlasten (huur/hypotheek) hoger zijn dan € 737,34 
• niet meer dan € 6.120,00 aan vermogen hebben ( € 12.420,00 huishouden)
• op zoek naar een goedkopere woning.

E noodloket bij fysieke inrichting buiten eigen huis = TOGS
Er komt een noodloket waar ondernemers met een fysieke inrichting buiten de deur (waar je ook klanten ontvangt bijv. winkel)  € 4.000 euro per onderneming kunnen aanvragen. 
• voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020  
• omzetverlies van ten minste € 4.000 
• ten minste € 4.000 aan vaste lasten (te verwachten).

Check of je recht hebt met je SBI code met onderstaande link:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.

F meld problemen bij FNV / KUNSTENBOND / CREATIEVE COALITIE
Heb je problemen die niet opgelost lijken te worden met deze maatregelen, bijvoorbeeld niet voldoende weken gewerkt voor een WW uitkering, meld dat bij de
FNV
https://www.fnv.nl/corona/corona-meldpunt#/   
of bij de creatieve coalitie  https://kunstenbond.typeform.com/to/EK0mRC

Wacht je lang op een besluit of vragen ze teveel bewijsstukken, gebruik dan de brief van de kunstenbond. https://www.kunstenbond.nl/home/362/roep-jouw-gemeente-op-zich-aan-de-tozo-richtlijnen-te-houden-met-deze-brief

G Heb je vragen, bel of mail ons dan even.
Ben is maandag tot en met donderdag op kantoor om al jullie vragen te beantwoorden. 
De telefonisten verbinden je in deze periode direct door.