Beantwoording Kamervragen over afschuiving verantwoordelijkheid van opdrachtgever op zzp’ers

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft vragen van het Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) beantwoord over het bericht dat de Persgroep na invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever afschuift op zzp’ers. (24-8-2016)
 
Wiebes geeft aan dat verhaalsbepalingen in overeenkomsten niet relevant zijn voor de fiscale duiding en beoordeling van een arbeidsrelatie. Om die reden zijn verhaalsbepalingen in de op de site van de Belastingdienst aangeboden modelovereenkomsten weggelaten.
 
Hoewel dus niet relevant voor de fiscale duiding, ongebruikelijk zijn deze bepalingen niet. Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is (geweest) en een opdrachtgever met betrekking tot die arbeidsrelatie te maken krijgt met een naheffing van loonheffingen, is het verhalen door de opdrachtgever op de opdrachtnemer van de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen gebruikelijk. Dit deel van de heffingen dient immers door de werknemer te worden gedragen. Zolang een opdrachtgever/werkgever alleen de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen verhaalt, handelt hij dus conform de wet, aldus Wiebes.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.